Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Our sincere condolences to the victims of terrorist acts in England 

 
* Το πολιτικό μήνυμα μας είναι γραμμένο στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα 
Our political message is written in English and Greek language. 

Please Share it


Athens, 10/6/2017

We condemn the terrorist acts committed in England this March and May and we mourn with our English fellow citizens for the loss of their loved ones.

We would like to emphasize that the terrorist and murderous acts against unsuspecting and innocent residents for any kind of reasons (religious, political, racial, etc.) are a clear example of inhumane barbarism.

But we fear that these terrorist attacks will continue on the European continent for four main reasons: 1) The colonial intervention of European military forces - mainly from England and France - in Muslim countries such as Afghanistan, Iraq, Libya, Syria etc., which very logically creates sworn enemies of Europe, 2) the religious beliefs of many fanatic Muslims and their poor knowledge for the will of God, 3) the European policy of open borders towards peoples of very different culture and religion, 4) the absence of a genuinely democratic EU.

However, we all the Europeans citizens have responsibility for this situation because of our ignorance or indifference and remaining on the sidelines of the decisions and actions of our governments.

- In what right the European governments (and your government) are deciding the wars they will carry out or for the economic downfall of other countries without your approval?

- In what right they (the governments), decide on wages, pensions, 
privatization and the quality of the water supply network, mass transit, 
power etc without your own approval?


Let's say some things by their name. You do not have and we do not have Democracy because no one takes into account the real desires and needs of the Citizens. Citizens in Democracy are the State, so they legislate, they control the government, and they judge the corrupt politicians.

The truth is that the regimes in Europe are Oligarchs with a 
supposedly democratic mask.
- Logically we have to sue them for this big lie they tell people.

If you really want to finally solve the biggest problems of your everyday
life and create a better and safer world for you and your children, you
must also take place and part to the European Citizens movement for 
True Democracy.

Soon there will be a special website for the European movement and information about the writing of the Democratic Constitution and the general functioning of the Democratic Polity.

Create now your own Citizens Movement of <True Democracy>

All Citizens of Europe now are claiming the True Democracy!

TRUE DEMOCRACY - Off the Citizens, by the Citizens and for the Citizens!!

All Together We Can Win!!!
TRUE DEMOCRACY

European Citizens Movement

* In cooperation with the Greek Citizens Movement of TRUE DEMOCRACY


===================================================================

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στα θύματα των τρομοκρατικών ενεργειών στην Αγγλία
Αθήνα, 18/6/2017Καταδικάζουμε τις τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράχθηκαν στην Αγγλία τον εφετινό Μάρτιο και Μάιο και θρηνούμε μαζί με τους Άγγλους συνανθρώπους μας για την απώλεια των αγαπημένων τους.Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι τρομοκρατικές και δολοφονικές ενέργειες εις βάρος ανυποψίαστων και αθώων κατοίκων με οποιαδήποτε επίφαση (θρησκευτική, πολιτική, φυλετική κτλ), είναι ένα ξεκάθαρο δείγμα απάνθρωπης βαρβαρότητας.

Όμως φοβούμαστε ότι αυτές οι τρομοκρατικές επιθέσεις θα συνεχιστούν στην ευρωπαϊκή ήπειρο για τέσσερις βασικούς λόγους:                       
1) Η αποικιοκρατικού χαρακτήρα επέμβαση ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων – κυρίως από την Αγγλία και Γαλλία – σε Μουσουλμανικές χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ, η Λιβύη, η Συρία κ.α. το οποίο πολύ λογικά δημιουργεί ορκισμένους εχθρούς της Ευρώπης,                        
2) το θρησκευτικό μένος πολλών Μουσουλμάνων και η έλλειψη ουσιαστικής αντίληψης της θελήσεως του Θεού,                                       
3) η ευρωπαϊκή πολιτική των ανοικτών συνόρων απέναντι σε λαούς με πολύ διαφορετική κουλτούρα και θρησκεία,                                             
4) η απουσία μιας πραγματικά δημοκρατικής Ε.Ε.

Ευθύνη όμως έχουμε και όλοι εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες που λόγω της άγνοιας ή της αδιαφορίας μας παραμένουμε στο περιθώριο των αποφάσεων και των ενεργειών εκ μέρους των κυβερνήσεων μας.

- Με ποιο δικαίωμα αποφασίζουν οι εκάστοτε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αλλά και η κυβέρνηση σας για τους πολέμους που θα διεξάγουν ή για τις φτωχοποιήσεις άλλων κρατών χωρίς την έγκριση σας;

- Με ποιο δικαίωμα αποφασίζουν για τους μισθούς, τις συντάξεις, την ιδιωτικοποίηση και την ποιότητα του δικτύου ύδρευσης, των μέσων μαζικής μετακίνησης, του ρεύματος κτλ χωρίς την δική σας έγκριση;

Ας πούμε τα πράγματα με το όνομα τους. Δεν έχετε και δεν έχουμε Δημοκρατία για αυτό κανείς δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τις πραγματικές επιθυμίες και ανάγκες των Πολιτών. Στην Δημοκρατία οι Πολίτες είναι το Κράτος, άρα αυτοί Νομοθετούν, αυτοί ελέγχουν την Κυβέρνηση και αυτοί δικάζουν τους διεφθαρμένους πολιτικούς.

Η αλήθεια είναι ότι τα καθεστώτα στην Ευρώπη είναι Ολιγαρχίες με ένα δήθεν δημοκρατικό προσωπείο. Λογικά θα πρέπει να τους ασκήσουμε μήνυση για αυτό το μεγάλο ψέμα που λένε στους λαούς.

Αν θέλετε πραγματικά να λύσετε οριστικά τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας σας και να δημιουργήσετε έναν καλύτερο και ασφαλέστερο κόσμο για εσάς και τα παιδιά σας συμμετάσχετε και εσείς στο πανευρωπαϊκό κίνημα πολιτών για την Αληθινή Δημοκρατία. 
Σύντομα θα υπάρξει ειδική ιστοσελίδα για το πανευρωπαϊκό κίνημα και πληροφορίες γύρω από την συγγραφή Δημοκρατικού Συντάγματος και την γενικότερη λειτουργία της Δημοκρατίας.

Δημιουργήστε και εσείς άμεσα το δικό σας Κίνημα Πολιτών Αγγλίας <Αληθινή Δημοκρατία>

Όλοι οι Πολίτες της Ευρώπης διεκδικούμε την Αληθινή Δημοκρατία!

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Από τους Πολίτες, με τους Πολίτες και για τους Πολίτες!!

Όλοι Μαζί Μπορούμε!!!


ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πανευρωπαϊκό Κίνημα Πολιτών


* Σε συνεργασία με την ελληνική ΑΚΑΔΗΜΙΑ Πολιτών