Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

Διοίκηση/Λειτουργία της σύγχρονης Δημοκρατικής Πολιτείας

Πρόταση Δομής/Διοίκησης/Λειτουργίας της Πολιτείας Αληθινής Δημοκρατίας

 Θα κοινοποιηθεί μετά την έκδοση του βιβλίου μας < Στα ίχνη της αυθεντικής Δημοκρατίας >