Κυριακή, 17 Ιουλίου 2016

Γ) Άξονες/Νόμοι - ΑΚΑΔΗΜΙΑ


Αθήνα 20/6/2016


Σόλων ο Αθηναίος (638 - 558 π.Χ)

Το κίνημα διέπεται από τις βασικές αρχές της αυθεντικής αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω.                                                                                        

Κανένα μέλος, οποιουδήποτε αξιώματος δεν δύναται να καταργήσει ή να παρακάμψει τους Νόμους ή Άξονες του κινήματος. Ο νομοθέτης – ως άλλος Σόλων – μας παρέδωσε τους Άξονες και 'αυτοεξορίστηκε' για τα επόμενα 10 χρόνια ...                                                                
Αυτό όμως αυτομάτως καθιστά και τους δημιουργούς του κινήματος ως ανιδιοτελείς και ίσους μεταξύ ίσων. Το μόνο τυπικό και τιμητικό αξίωμα το οποίο θα λαμβάνουν ισοβίως οι ιδρυτές – οι οποίοι δεσμεύονται από όρκο προς την Αγία Τριάδα της Ορθοδοξίας και για υπακοή στο Σύνταγμα και στην Πατρίδα, καθώς επίσης θα υπογράφουν και θα καταθέτουν μελλοντικά υπεύθυνη δήλωση στην αστυνομία με αναφορά στις δημοκρατικές, πατριωτικές και θρησκευτικές αντιλήψεις τους – είναι αυτό του «Θεσμοθέτη» καθώς και την συμμετοχή με περιοδικότητα και κλήρωση στην 12μελή επιτροπή των Θεσμοθετών, η οποία θα έχει κυρίως συμβουλευτικό και συντονιστικό χαρακτήρα αλλά και συμμετοχή στις εσωτερικές δικαστικές διαδικασίες, αλλά και με υποχρέωση στην διαφύλαξη των νόμων και των θεσμών του κινήματος.                                                                                                                         
Θα λέγαμε ότι η Αρχή αυτή θα αποτελεί μια «Επιτροπή Σοφών» ή μάλλον τον αντίστοιχο «Άρειο Πάγο» της αρχαίας Αθήνας, αλλά ασφαλώς θα απαρτίζεται από Δημοκράτες και όχι από Ολιγαρχικούς όπως συνέβαινε τότε. Το αξίωμα του Θεσμοθέτη θα λαμβάνουν και όσοι Πρόεδροι του κινήματος διετέλεσαν και εκτέλεσαν με επιτυχία – κατά γενική ομολογία και με την έγκριση της δικής μας «Εθνικής Βουλής» με ψηφοφορία – περισσότερες από δύο θητείες, αλλά και τα τελειόφοιτα μέλη της Νομικής, μετά το πέρας τριετίας από την ημερομηνία εγγραφής τους στο ΑΚΑΔΗΜΙΑ.                                                                 
Κανένας ιδιοκτήτης λοιπόν, καμία ‘διάσημη’ οικογένεια, κανένας πάτρωνας και χορηγός στο ανοιχτό κίνημα της αληθινής Δημοκρατίας, αλλά όλοι οι πολίτες – μέλη είναι παράλληλα οι φορείς, οι λειτουργοί αλλά και οι κοινωνοί του.

Άξονες
Εις το όνομα της Αγίας, Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος.

1) Ισονομία.

2) Ισηγορία.

3) Ισοπολιτεία.

4) Λογοδοσία/Διαφάνεια.

5) Αξιοκρατία.

6) Ευημερία. 

7) Δήμος εστίν ο κραττών.

8) Δικαίωμα συμμετοχής στο ΑΚΑΔΗΜΙΑ μόνον για Έλληνες στο Γένος.

9) Κλήρωση των πολιτών/μελών στις επιτροπές και στα περισσότερα αξιώματα. Περιοδικότητα στις θητείες με εφαρμογή των σημαντικών δημοκρατικών διαδικασιών «κατά μέρος» και «εν μέρει» και «άρχοντες και αρχόμενοι».

10) Το βασικό αξιακό μας τρίπτυχο είναι < Πατρίδα – Θρησκεία – Οικογένεια >, κατά το αρχαίο Ελληνικό αξιακό δίπτυχο «υπέρ Βωμών και Εστιών».

11) Διαγραφή ("οστρακισμός") επιτελείται μέσω του εσωτερικού μας δικαστηρίου για οποιοδήποτε μέλος του ΑΚΑΔΗΜΙΑ σε περίπτωση παραβίασης των βασικών αρχών και αξόνων του κινήματος, της Δημοκρατίας και των βασικών διατάξεων του Συντάγματος.

12) Βασικός στόχος του Κινήματος είναι η απελευθέρωση της Ελλάδας και η άμεση ή σταδιακή μετατροπή του πολιτεύματος με την έγκριση του Ελληνικού Δημοκρατικού λαού - μέσω της νέας Ε' Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης - σε αληθινή Δημοκρατία, με αρχές και θεσμούς που συμφωνούν με τις μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα, του Κλεισθένη, του Εφιάλτη Σοφωνίδου, του Αρχέστρατου και του Περικλή.